TAKI SOBIE KURS OBFITOŚCI (2) / JUST SOME CASUAL COURSE OF ABUNDANCE (2) [PL/ENG]

Kochani, dzisiaj c.d. wspomnień z udziału w 21 dniowym Kursie Obfitości Deepaka Chopry ☺

„Istnieje niemal fizycznie odczuwalna tęsknota za obcowaniem z ludźmi mającymi wielką wizję. Dająca ogromną satysfakcję przyjaźń, jednocząca ludzi zaangażowanych w rozwój idei pogłębiania świadomości, jest wręcz niemożliwa do opisania”.

Pierre Teilhard de Chardin

Bardzo się cieszę, że pierwszy wpis o obfitości Was zainteresował, dzięki temu myślę, że warto ten temat kontynuować. Jak to mówią, na czym skupiamy uwagę, to zasilamy energią ☺

Na początek może nakreślę zarys samego kursu, był on stworzony przez Deepaka Choprę z Indii i był u nas w Polsce darmowy. Codziennie przez 21 dni otrzymywaliśmy sms-em na telefon komórkowy afirmacje, mantry i kolejne zadania, mające spowodować, że każdy zatroszczy się o siebie i poczuje bardziej połączenie ze Źródłem. Miało to pomóc zrobić kolejny krok ku celowi, o którym każdy z nas marzył. Dodatkowo chodziło o poszerzenie świadomości i pracę nad przekonaniami, blokującymi przepływ ku temu, czego się w życiu pragnie, pracę z szeroko pojętą obfitością. Codziennie też mieliśmy dostęp do krótkiego nagrania Deepaka Chopry z medytacją. Jak już wspominałam, moja przyjaciółka Agnieszka zaprosiła mnie do udziału w kursie. Założony przez nią zespół służył wyłącznie do medytacji, zadań i koncentracji energii w grupie, pracowaliśmy indywidualnie, a z ewentualnymi pytaniami mieliśmy się zwracać do niej prywatnie. W każdej chwili można było się wycofać i zrezygnować z dalszego udziału.

Poniżej cytuję fragmenty treści do jakich mieliśmy dostęp w 3 i 4 dniu kursu i moje notatki z tych dwóch dni ☺

„(…) Wedy wyjaśniają, że wszyscy, jako czyste, nieśmiertelne dusze, w swej oryginalnej postaci posiadamy trzy cechy: jesteśmy wieczni, pełni wiedzy i pełni szczęścia. I do tego stanu chcemy powrócić”. *

“Istniejąc na planie fizycznym, istniejemy również na poziomie umysłu. Umysł jest tą częścią nas, która postrzega rzeczy, przyczyny i ocenia je. Umysł jest potencjalną energią, dlatego też możemy zmienić swój świat fizyczny poprzez zmianę naszych myśli i przekonań. Poza umysłem, na najgłębszych poziomach świadomości mieszka Duch. To jest ta część nas, która jest Wieczna/Odwieczna, Niezmienna i nasycona czystym nieograniczonym potencjałem. Wejście w ten potencjał pomaga nam manifestować cuda. Świat na zewnątrz wydaje się być obiektywnym, ale tak naprawdę jest subiektywny, jest konstruktem naszych interpretacji. Słowa, myśli, przekonania tworzą specyficzne rezultaty w świecie fizycznym. Dlatego też obfitość nie pochodzi ze źródeł zewnętrznych, ale raczej pochodzi z wnętrza… Z myśli, intencji, uwagi, i oczekiwań. Ty jako potężna kreująca istota masz możliwość zmienić swoją percepcję, zmienić umysł, i zmienić swoją rzeczywistość poprzez transformację myśli i oczekiwań. Możesz zacząć mówić i rozumieć mowę natury i wykorzystać jej nieskończony przepływ energii i informacji, i inteligencji, aby cieszyć się swoim wielkim… Duchem…”

*****     *****     *****     *****     *****     *****

Rysowaliście kiedyś mapę marzeń? Takie m.in. mieliśmy zadanie ☺ Przy nim można znowu poczuć się jak dziecko, wziąć kredki i puścić wodze fantazji. Wyciszyć umysł i narysować wszystko czego się pragnie albo po prostu to zapisać (osobiście skorzystałam z obu możliwości☺). Nie jest ważne czy umiemy ładnie rysować, było powiedziane, że to nie jest lekcja rysunku. Założeniem było stworzenie swojej rzeczywistości i pozwolenie, by zamanifestowała się w życiu. Mieliśmy uwierzyć, zaufać, że to zadanie, w takiej właśnie formie ma głębokie znaczenie dla podświadomości, myślę, że je ma☺

A poniżej są moje notatki z kursu, które zawierają pytania i kolejne zadanie, jakie było do wykonania. Dzielę się z Wami moimi odpowiedziami ☺ Może kogoś zachęcę do przemyśleń albo nawet zapisów własnych ☺


Kraków, 18 Marzec 2020

TAKI SOBIE KURS OBFITOŚCI (2)

1. „Co dla mnie oznacza zanurzenie się w czystej świadomości?”
– Błogość, spokój, zrozumienie wszystkiego i wszystkich, cisza, wewnętrzna radość – taka rozpierająca, bycie światłem, miłością…

2. „Jak wprowadzić tę świadomość do codziennego życia?”
– Będąc uważnym, obserwatorem. Narzędziem pomocnym jest medytacja, wyciszenie umysłu, spokój…

3. W jaki sposób praktyka medytacji pomogła ci połączyć się z czystą świadomością?”
– Poprzez wyciszenie umysłu, poprzez poddanie się prowadzeniu przez Siłę Wyższą.

ZADANIE:
Zrób listę osób, które uważasz za dobrze prosperujące w rodzinie lub środowisku. Być może osiągnęli swoje cele życiowe w całości lub w części, są szczęśliwi i pełni radości lub są przez Ciebie postrzegani jako tacy. Uwaga! Nie mówimy tylko o dobrobycie finansowym. Obowiązkowym elementem jest radość, szczęście, którego doświadcza ta osoba!

MOJA ODPOWIEDŹ:
Pytanie jest złożone i odpowiedź nie jest prosta z oczywistego powodu, nie siedzę w czyjejś głowie i tak naprawdę nie wiem, co ktoś myśli, jak się czuje tak do końca. Wiele osób robi dobrą minę, inne z kolei ciągle narzekają, ciągle im czegoś brakuje. Każdy się zmaga na swój sposób, ja czasami przecież też… Mamy lepsze lub gorsze dni, trudy to nasze lekcje, wyzwania.

Mirek sobie świetnie radzi w życiu, mój syn jest na dobrej drodze. Szczerze powiedziawszy, od początku czytania zadania przychodzi mi na myśl moja osoba ☺ Wiem co czuję, wiem co myślę, dokąd zmierzam i tutaj mogę się wypowiadać. Mogę ze spokojem stwierdzić, że dobrze prosperuję w rodzinie i środowisku. Na pewno w części osiągnęłam swoje cele życiowe. Jestem szczęśliwa i pełna radości. W trudnych momentach radzę sobie coraz lepiej, szybciej. Moja świadomość pozwala mi wiele zrozumieć. Do tego wiem, że wszystko jest po coś, wszystko czemuś służy, ma głębsze znaczenie. Życie jest piękne, tylko trzeba to najpierw odkryć!

Żeby nie być gołosłowną wpięłam do zeszytu tekst, który zapisałam kilkanaście lat temu, to było w lipcu 2008 roku (w ten sposób mogę też Wam pokazać jak ważne jest zapisywanie swoich pragnień – w moim przypadku w większości się spełniły ☺ jedyna rzecz, która się nie zrealizowała, to ciągle jeszcze nie napisałam tej książki, o której mówię w wielu moich tekstach, jak już pewnie zauważyliście, ale to wynika z tego, że po drodze odpuściłam sobie jej napisanie…):

„Wiem, odkryłam dzisiaj jakie jest moje przeznaczenie…

Pragnę osiągnąć 100% sukcesu, tak, właśnie tak, 100%.

Większość ludzi twierdzi, że jest to niemożliwe, że w życiu tak bywa, że zawsze coś szwankuje. Mianowicie jak mamy poukładane życie osobiste, to są problemy w pracy, albo z pracą, zdrowotne, albo wiecznie brakuje nam pieniędzy…

Dzisiaj, wracając znad morza, poczułam jakby mnie coś olśniło… Będę dążyć w moim życiu, aby osiągnąć te 100%. Dla mnie to znaczy, że mam poukładane życie osobiste, zdrowie i wymarzoną pracę. Pracę, która przynosi satysfakcję, a na dodatek jest dobrze płatna. Oczywiście chciałabym pomagać ludziom, najlepiej rozmawiając z nimi, słuchając… (Ciekawostką jest, że taka praca zaistniała w moim życiu – nie byłabym w stanie jej sobie wymyślić ☺)

Jeszcze nie wiem jak to wszystko zrobić. Jednak wierzę, że jest to możliwe, bo nie ma rzeczy niemożliwych, prawda?

Jak mi się to uda to wówczas napiszę wymarzoną książkę. Książkę z przesłaniem dla kobiet, żeby wiedziały, że mogą być szczęśliwe. Tylko, że najpierw trzeba tego bardzo chcieć. Chcieć i wierzyć…

Mam nadzieję, że będzie mi to dane, bardzo tego pragnę…

Zaszłam już tak daleko, przeżyłam tak wiele, a co będzie? Czas pokaże…”

I cieszy mnie to, że mam odwagę napisać, że siebie widzę jako osobę dobrze prosperującą. Jestem z siebie dumna ☺ Cudowne uczucie ☺

C.D.N.

Joanna Winconek

* W oryginalnym tekście treść jest zgoła odmienna i dla osadzenia w kontekście należy przytoczyć dłuższy fragment: W filozofii Wedanty, sat-chit-ananda jest użyte jako synonim trzech cech Brahmana. Jest to najdoskonalej błogie doświadczenie czystej świadomości, jedności i ostatecznej rzeczywistości. Sri Aurobindo uznaje sat-chit-anandę jako wieczny i zjednoczony koncept duszy, która wykracza poza przestrzeń, materię i czas. Choć stanowi to wzniosły cel, który może nie zostać osiągnięty w ciągu życia praktykującego, uprawianie yogi może pomóc zbliżyć się jednostce do sat-chit-anandy.

PIĘKNO OBFITOŚCI,
fot. Joanna Winconek
ZASKAKUJĄCA OBFITOŚĆ,
fot. Joanna Winconek
OBFITOŚĆ PRZYRODY,
fot. Joanna Winconek
DELIKATNOŚĆ OBFITOŚCI, fot. Joanna Winconek
URZEKAJĄCA OBFITOŚĆ, fot. Joanna Winconek

Dear ones, today’s continued recollection of participation in 21 Days of Course of Abundance by Deepak Chopra ☺

„There is almost a sensual longing for communion with others who have a large vision. The immense fulfillment of the friendship between those engaged in furthering the evolution of consciousness has a quality impossible to describe.“

Pierre Teilhard de Chardin

I’m very glad that the first post about abundance grabbed your attention, therefore I think it’s worthwhile to continue the topic. As they say, we charge with our energy that which we give attention to ☺

For starters I’ll outline the course itself, it was created by Deepak Chopra from India and was available in Poland for free. Every day for 21 days we received on our mobile phones affirmations, mantras, further tasks by message which were supposed to make us care for ourselves and feel a better connection to the Source. It was to help us take another step towards the goal each of us dreamt of. Additionally it was about broadening one’s consciousness and working on beliefs blocking the flow towards that which one desired in life, working with abundance in a wider sense. We also gained access to Deepak Chopra’s short video with a meditation daily. As I’ve already mentioned my friend Agnieszka invited me to participate in the course. A team she assembled had a sole purpose of meditation, tasks and concentrating energy within the group, we worked individually and any potential questions we were supposed to ask her in private. At any moment it was possible to resign and quit from further participation.

Below I’m quoting pieces of content that we had access to on 3rd and 4th day of the course and my personal notes from those days ☺

“In the philosophy of Vedanta, sat-chit-ananda is used as a synonym for the three qualities of Brahman. It is the supremely blissful experience of pure consciousness, unity and ultimate reality. Sri Aurobindo considers sat-chit-ananda to be the eternal and unified concept of the soul, which is beyond space, matter and time. “In the philosophy of Vedanta, sat-chit-ananda is used as a synonym for the three qualities of Brahman. It is the supremely blissful experience of pure consciousness, unity and ultimate reality. Sri Aurobindo considers sat-chit-ananda to be the eternal and unified concept of the soul, which is beyond space, matter and time. Though it is a lofty goal that may not be achieved in the practitioner’s lifetime, practicing yoga can help move the individual closer to sat-chit-ananda.”

“As we exist in the physical plane, we also live at the level of the mind. The mind is that part of us that perceives things, reasons and evaluates. The mind is potential energy and because of this we can change our physical world simply by changing our thoughts and beliefs. Beyond the mind, at the deepest level of consciousness, resides the Spirit. This is the part of us that is eternal, unchanging and imbued with pure unlimited potential. Tapping into this potential is what enables us to manifest miracles. The world out there may appear to be objective, but in fact it is subjective, a construct of our own interpretations. Our words, thoughts and beliefs create specific results in the physical world. Therefore abundance does not spring from an external source, rather it comes from within. From thought, intention, attention and expectation. You as a powerful, creative being can change your perceptions, change your mind and change your reality by transforming your thoughts and expectations. You can begin to speak and understand nature’s language and harness it’s infinite flow of energy, information and intelligence to enjoy the great bounty of spirit that is your birthright.”

*****     *****     *****     *****     *****     *****

Have you ever drawn a dream map? That was one of our tasks i.a. ☺ With it one could feel like a child once more, grab pencils and unleash one’s fantasies. Quieten one’s mind and draw everything one wants or simply write it down (personally I applied both options☺). It doesn’t matter if we can’t draw well, it was said it’s not a drawing lesson. The idea was to create one’s reality and to allow it to manifest in life. We were to believe, trust this task in such a form to hold a deeper meaning for the subconsciousness, I think that it does ☺

Below are my notes from the course including questions and the next task to complete. I’m sharing with You my own answers ☺ Perhaps I’ll encourage someone to ponder or even write their own ☺


Cracow, 18 March 2020

JUST SOME CASUAL COURSE OF ABUNDANCE (2)

1. “What does it mean to you to be immersed in pure consciousness?”
– Bliss, calmness, understanding of everything and everyone, quiet, inner joy – to a point of swelling, being light, love…

2. “How can you bring this awareness into your everyday life?”
– By being attentive, an observer. Meditation is a helpful tool, quieting the mind, peace…

3. “How has the practice of meditation helped you connect with your pure consciousness?”
– Through quieting the mind, through allowing oneself to be led by the Higher Power.

TASK:
Make a list of people whom you consider prosperous in your family or circle. Those whom you personally know, to whom you have access, with whom you really communicate. People who have achieved their goals in life, in whole or in part, and are happy / are perceived by you as happy. Important! We are not only talking about financial prosperity. The important component is the joy, happiness and fulfillment that this person experiences.

MY ANSWER*:
The question is complex and the answer isn’t simple for obvious reasons, I’m not in anybody’s head and I can’t know for sure what they think or how they ultimately feel. Many people keep up the front, others keep on complaining, they’re constantly lacking. Everyone struggles in their own way, I do too sometimes… We’ve got better or worse days, hardships are our lessons, challenges.

Mirek is doing excellently in life, my son is on the right path. To be honest the moment I started reading this task I had my own self in mind ☺ I know what I feel, what I think, where I’m headed and it gives me room for speech. I can easily say that I am prosperous in my family and circle. In part, I achieved my life goals for sure. I’m happy and full of joy. At times of difficulties I manage better and better, faster. My consciousness allows me to understand a lot. Furthermore I know that everything is for a reason, everything has its purpose, has its deeper meaning. Life is beautiful, just that one must discover this first!

In order to prove this isn’t some unfounded banter I attached in my notebook a text that I wrote over ten years ago in July 2008 (this way I can also show You how important it is to write down your own wishes – in my case most of them came true ☺ the only thing that didn’t is that I still haven’t written that book which I mention in many of my texts, as you probably noticed, but that’s because I’ve already let go of that one…):

“I know, today I discovered my destiny…

I want to achieve 100% success, yes, precisely that, 100%.

Most people claim that it’s impossible, that such is life, that something always malfunctions. Namely when we have our personal lives sorted out then there are some issues at work, or with work, health or we constantly lack money…

Today on the way back from the seaside I felt as if I had had a revelation… I will aim to achieve that 100% in my life. For me this means having my personal life sorted out, health and a job of my dreams. A job that brings me satisfaction and additionally is well paid for. Of course I would like to help people, at best if it were by talking to them, listening… (Fun fact: such a job did appear in my life – I would have never been able to imagine it ☺)

I don’t know how to do this yet. However, I believe that it’s possible, because nothing is impossible, right?

When I succeed in this I will write the book that I dream of. The book with a message for women to let them know that they can be happy. But first one must really want this. Want and believe in…

I hope I will have this chance, I really want this…

I’ve come so far, I’ve lived through so much, what will be next? The time will show…”

I’m glad I have the courage to write that I see myself as a prosperous person. I’m proud of myself ☺ Wonderful feeling ☺

TBC

Joanna Winconek

* Unfortunately there are some inconsistencies in Polish translation. Whereas the task was: “make a list of people you consider prosperous in your family or circle,” the ambiguity involved another understanding of the sentence which is: “make a list of people you consider prosperous in family or circle itself.” My mom went with the latter.

8 myśli w temacie “TAKI SOBIE KURS OBFITOŚCI (2) / JUST SOME CASUAL COURSE OF ABUNDANCE (2) [PL/ENG]

 1. Your post, Jo, is written so well that it seems as if your hand was guided by an angel or by the guru, as it is influenced by Deepak Chopra. I was impressed by his writing myself. As I have over 7000 thousand Indian readers your posts are of great interest to me, thank you.
  Also, thank you for the beautiful photos!

  Joanna

  Polubione przez 1 osoba

  1. Dear Jo ❤️ I appreciate it very much and thank you very much 🙏❤️😍 I can say that I am now speechless after reading the comment … I am also glad that you like the photos 😍 Your posts are unique, polished, so it’s understandable that so many people read them ❤️😍 All the best for the New Year 😍🌲😇

   Polubione przez 1 osoba

 2. Asiu dziękuję za inspirację ♥️.Tak sobie myślę, że kiedyś obfitość postrzegałam w kategoriach finansowych.Teraz widzę to trochę inaczej, chociaż to wszystko łączy się ze sobą.Obfitość to dla mnie spokój ten wewnętrzny i wdzięczność za to co jest, co mam.Piękny tekst i piękne zdjęcia ♥️. Dziękuję ❤️🤗🌹

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: