TAKI SOBIE KURS OBFITOŚCI (1) / JUST SOME CASUAL COURSE OF ABUNDANCE (1) [PL/ENG]

Kochani, dzisiaj zapraszam do wspomnień z udziału w 21 dniowym Kursie Obfitości Deepaka Chopry ☺

Afirmacje dnia: 

Dzisiaj widzę otaczającą mnie obfitość, dzisiaj będę mieć całą obfitość, która mnie otacza.

Kreuję, tworzę moją osobistą obfitość z Niewyczerpalnego Źródła.

Dzisiaj skupiam się na tym, co chcę przyciągnąć do mojego życia.

Na początku roku 2020 zostałam zaproszona przez przyjaciółkę do wzięcia udziału w 21 dniowym Kursie Obfitości z programem Deepaka Chopry. Założeniem była pomoc w pielęgnowaniu nawyku obfitości w życiu. Głębsze zrozumienie, że obfitość jest Boskim prawem każdego bytu. Celem kursu było lepsze poznanie siebie, uświadomienie sobie blokad, lęków i ograniczających przekonań w dziedzinie obfitości. Mówi się, że wykształcenie nowego nawyku zajmuje minimum 21 dni, chociaż u Joe Dispenzy spotkałam się z twierdzeniem, że może to trwać nawet do pół roku. 

Była to dla mnie fantastyczna przygoda pełna zadaniowych wyzwań, które owocują do dziś ☺ Zapisałam prawie 2 zeszyty. Doszłam do wniosku, że podzielę się z Wami niektórymi notatkami, może kogoś zainspiruję ☺ Temat obfitości w sam raz na bloga do podnoszenia wibracji, a zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy więcej myślimy o zmianach i postanowieniach na przyszłość ☺ 

Zachęcam do zadania – może ktoś odpowie na poniższe pytanie i zapisze w zeszycie swoje postrzeganie ☺


Kraków, 16 Marzec 2020

TAKI SOBIE KURS OBFITOŚCI (1)

„Co dla mnie oznacza obfitość?”

Obfitość = dostatek w każdej dziedzinie, tak w 100%. To jest odczuwanie Miłości na co dzień. Zdrowie, piękne, promienne ciało i zdrowa każda komórka w nim. 

Obfitość = mam tyle pieniędzy ile potrzebuję, są na koncie, wypełniają portfel, spłacony kredyt. Uczucie spokoju – mam tyle ile potrzebuję, a nawet Boski Nadmiar Stać mnie na podróże po świecie

Obfitość = dostatek w jedzeniu zdrowych, wartościowych produktów dla mojego ciała. Jelita i żołądek dostają to co im służy z picia i z jedzenia. Mam tyle ile potrzebuję, a nawet Boski Nadmiar

Obfitość = zadowolenie i satysfakcja z pracy, spełnienie, widzenie sensu tego co robię, cudowny kontakt z ludźmi, z bliskimi, z przyjaciółmi, z obcymi. Takie głębsze porozumienie, możliwość dawania i dostawania Miłości, Radości, Wsparcia, Zrozumienia, Współczucia, Wrażliwości, Dobroci, Uśmiechu, Przytulenia itd. Uczucie spokoju

Obfitość = przekonanie, że mam wszystko czego potrzebuję, a nawet Boski Nadmiar „Jam jest Miłość i Moc”

Obfitość = pisanie cudownych tekstów z głębokim przekazem

Dziękuję, dziękuję, dziękuję…

Joanna Winconek

ŚNIEŻNA OBFITOŚĆ,
fot. Joanna Winconek
OBFITOŚĆ NATURY,
fot. Joanna Winconek
ZACHWYCAJĄCA OBFITOŚĆ,
fot. Joanna Winconek
OBFITOŚĆ WYOBRAŹNI, fot. Joanna Winconek
CHOINKOWA OBFITOŚĆ, fot. Joanna Winconek

Dear ones, today we’re inviting you to recollection of participation in 21 Days of Abundance course by Deepak Chopra ☺

Affirmations of the day:

Today I behold the abundance that surrounds me.

I create my personal abundance from an infinite source.

Today I focus on what I want to attract into my life.

At the beginning of the year 2020 I was invited by my friend to participate in the 21 Days of Abundance programme by Deepak Chopra. The concept was to assist in nurturing the habit of abundance in life. A deeper understanding that abundance is a Divine law of every being. The goal of the course was better self-recognition, realisation of one’s barriers, anxieties and limiting beliefs in the field of abundance. It is said that developing a new habit takes at least 21 days, although I came across a thesis of Joe Dispenza that it may even take up to half a year.

For me it was a fantastic adventure full of challenging assignments which bear fruit till this day☺ I took nearly 2 notebooks’ worth of notes. I decided to share some of them with You, perhaps I’ll inspire somebody☺ The topic of abundance suits just well the blog dedicated to raising vibrations, especially at the time of Christmas and forthcoming new year when we think more of changes and future resolutions☺

I encourage you to take part – maybe someone will answer the question below and write down in a notebook their own viewpoint ☺


Cracow, 16 March 2020

JUST SOME CASUAL COURSE OF ABUNDANCE (1)

“What does abundance mean to me?”

Abundance = sufficiency in every field in 100%. It’s feeling Love on a daily basis. Good health, beautiful, radiant body and each of its cells healthy.

Abundance = I’ve got as much money as I need, they’re on my account, fill up my wallet, loan is paid off. I feel calm – I’ve got as much as I need and even Divine Surplus I can afford to travel the world

Abundance = sufficiency in eating healthy, nutritious products for my body. Intestines and stomach receive what serves them from drinking and eating. I’ve got as much as I need and even Divine Surplus

Abundance = contentment and satisfaction in job, fulfilment, seeing value in what I do, wonderful contact with people, relatives, friends, strangers. Deeper connection of sort, capability of giving and receiving Love, Joy, Support, Understanding, Compassion, Sensitivity, Kindness, Smile, Embrace etc. Feeling of peace

Abundance = certainty about having everything I need and even Divine Surplus ☺ “I’m the Love and Power”

Abundance = writing wonderful texts with profound message

Thank you, thank you, thank you…

Joanna Winconek

21 myśli w temacie “TAKI SOBIE KURS OBFITOŚCI (1) / JUST SOME CASUAL COURSE OF ABUNDANCE (1) [PL/ENG]

  1. „Abundance = certainty about having everything I need and even Divine Surplus ☺ “I’m the Love and Power” ☺”
    I think that would be my approach to abundance.
    I love your photos as well! Greetings from Denmark!

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: